Una gran part de les ponències, taules rodones i col·loquis d’aquesta VII edició del Congrés centra l’atenció i reflexiona sobre el planejament que afecta la vinya i la identitat vitivinícola del Penedès i que en diferents formes incideix sobre el territori de la Vegueria.

El Catàleg del Paisatge del Penedès i el Pla Territorial Parcial Penedès són dos processos en marxa, el desenvolupament dels quals tindrà una importància determinant en la preservació de la identitat vitivinícola del Penedès i per tant del seu paisatge.

A la segona jornada es mostraran els treballs del Catàleg del Paisatge, desenvolupats per l’Observatori del Paisatge  de Catalunya, amb la ponència El Catàleg de Paisatge de la Vegueria del Penedès. La Vinya i el paisatge vitivinícola, presentada pel Director de l’ Observatori del Paisatge Pere Sala,  seguidament s’oferirà un col·loqui que considerem molt important, per tal de debatre   com el Catàleg del Paisatge llegeix  la vinya en la configuració de la identitat vitivinícola i en forma derivada s’analitzaran els seus conflictes i potencialitats. Si bé encara que els catàlegs malauradament no son d’ obligat compliment, és cert que tenen incidència determinant en la confecció del plans de planejament territorials en quant tots dos són promoguts pel mateix Departament de Territori i Sostenibilitat i lògicament han d’ estar coordinats.

  En relació al Pla Territorial Parcial, les  ponència: Objectius i eixos d’actuació de la Generalitat en l’ordenació del territori per Agustí Serra, Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori i  El Pla Territorial Parcial del Penedès. Infraestructures, comunicació i participació. per Josep    Armengol,  sots-director general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà, permetran conèixer i informar-se  directament sobre l’actuació del Departament de Territori i Sostenibilitat en el Penedès.

El Congrés, també presentarà iniciatives sorgides d’entitats  vinculades a la defensa de la identitat vitivinícola ja siguin alternatives o guiatges als planejaments oficials, en  format d’exposició a la Sala de Sant Pelegrí annexa al museu o en format ponència  com El Pla Territorial Parcial del Penedès: La Plataforma Defensem la Identitat Vitivinícola del Penedès; estratègies i objectius. La ponència conté els quatre blocs que segueixen, els quals analitzen tots els camps d’ interès a l’ entorn de la realitat vitivinícola:  La dimensió econòmica de l’espai vitivinícola del Penedès, per Miquel Morell, economista. El sistema d’espais oberts per Ignasi Grau, enginyer agrònom. El sistema urbà, per Sebastià Jornet, urbanista. El quart cinturó per Jordi Julià enginyer. Qualitat paisatgística de la vinya. Impacte d’un hipotètic traçat del quart cinturó, per Miquel Vidal, arquitecte paisatgista. Aquest darrer és un  treball pioner, desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el qual vincula la normativa  del planejament d’ obligat compliment amb la qualitat del paisatge de proximitat. L’ exposició a la Sala de Sant Pelegrí, es complementarà amb la presentació dels treballs en curs: Indicadors i criteris vers una normativa de protecció de la vinya a la vegueria Penedès, desenvolupat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. I altres iniciatives que desitgin compartir l’ espai,

El Congrés dona la màxima importància a la qualitat i al rigor dels ponents així com a les taules rodones i sobretot als col·loquis per afavorir la màxima participació  i com a estratègia de comunicació directa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *