El Penedès és una realitat vinícola, cultural i econòmica. És una comarca amb més de 2.500 anys de tradició de conreu vitinícola i, aquest coneixement, ens permet reflexionar sobre quatre punts claus.

  • Quin ha estat el desenvolupament econòmic al voltant de la vinya.
  • Quina és la resposta de la societat i de les institucions davant la gestió, conservació i promoció del paisatge de la vinya com a patrimoni cultural.
  • Quin és el nivell de compromís de les empreses i de la societat davant dels problemes que afecte polígons, urbanitzacions i infraestructures que alteren el paisatge.
  • Com fer compatible el desenvolupament econòmic, l’ordenació del territori i la singularitat del paisatge penedesenc.

Aquesta reflexió, realitzada durant una ètapa de màxim impacte econòmic al Penedès, va instar a sumar esforços professionals, empresarials, institucionals i de les universitats catalanes de la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya i la Rovira i Virgili de Tarragona, per desenvolupar un punt de trobada, un intercanvi de coneixements amb cita biennal. Aquest nexe d’unió va ser el Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola, amb una primera edició al 2007. És, per tant, una eina per a l’estudi i seguiment de l’evolució dels paisatges vitivinícola del Penedès.

El  Congrés Art, Paisatge i Enoturisme vol ressaltar la importància del paisatge vitivinícola com a patrimoni a preservar per què:

  • És un actiu cultural i turístic de valor econòmic emergent.
  • És garantia de qualitat de vida: un paisatge cuidat, és sinònim de desenvolupament econòmic equilibrat.

Després de sis edicions, el Congrés impulsa la creació del Fòrum del Paisatge Vitivinícola i Enoturisme com a ens per fomentar el diàleg a la societat.

“El Congrés Art i Paisatge és un interncanvi d’experiències entre professionals, empresaris, institucions i universitats que vol ressaltar la importància del paisatge vitivinícola com a patrimoni a preservar, motor econòmic  i enoturisme “