Programa Vè Congrés Art i Paisatge Vitivinicola, Enoturisme

Aquesta Va.  edició del Congrés Art i Paisatge Vitivinícola ,promoguda pel Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola,CEPvi i emmarcada dins la Capital Cultural de Vilafranca del Penedès.2015 recull les aportacions de les edicions anteriors i, en una línia d’utilitat i enllaç entre problemes i inquietuds locals i saber universal, pretén apuntalar el salt cap endavant que en el món del vi i el cava sembla començar a clarejar.

Articulat en 4 blocs específics (Economia,  Territori, Paisatge i Art ) pensats  segons sectors i sensibilitat)  se situa com el punt d’arrencada del Pla de Gestió de la Identitat Vitivinícola i Desenvolupament 2015-20,  l’objectiu del qual és defensar de manera clara i compromesa, però dialogant,  la identitat del paisatge vitivinícola com a valor cultural i actiu econòmic excepcional,  tot des del vessant relacionat amb els estudis, projectes i plans pluridisciplinars incidents en el paisatge vitivinícola.