2on.Congrés. 9 i 10 de Juliol.2009.Subirats.Els paisatges de les denominacions d’ origen.- Ecoturisme i altres rendibilitats econòmiques dels paisatges vitivinícoles.-El Pla Director i les seves alternativ.-La xarxa de les Finques  Paisatge Qualitat-Vinyart 08.