1er. Congrés 12,13,14,de Juliol.2007. .Subirats .Situació actual .Paisatge i territori, evolució i futur.-El paisatge com a factor de qualitat.-Referents artístics.-Referents artístics i planificació.-El paisatge com a identitat comercial.