Llibres:

Vilafranca del Penedes, El retorno de la Viña, Miquel Vidal i Filipa Arderius. Paisatges art[Q’tectura] . Porto 2015. ISBN 978-84-617-1533-6. L’origen d’aquest llibre  es la constatació de la limitada presencia de la identitat vitivinícola. El retorn d’aquesta identitat, important al segles XVIII i XIX al carrer del Comerç, fou el tema del Taller del Màster en Paisatgisme de la Escola d’Arquitectura de Barcelona.

La Dialèctica Territorial. The Territorial Dialectic. Miquel Vidal. Paisatges art[Q’tectura]. Barcelona Abril 2018. Pretexte. El llibre aborda el tema de la identitat de diferents besants, definicions, tipus, detecció i gestió en diferents desenvolupament.

The Contemporary Landscape.Their identities.Some notes for their application according the territorial dialectics, Miquel Vidal. Paisatges art[Q’tectura]. Beijing.Abril 2018. Pretexte. Una lectura dels projectes claus de la historia de l’ arquitectura del paisatge des de identitats bàsiques.