El Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI) és una associació sense ànim de lucre que va néixer amb la voluntat de defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.
Per aconseguir-ho, des del CEPVI es promou la recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultat; l’organització i realització del Congrés d’art, paisatge vitivinícola i enoturisme, i la coordinació de les activitats que se’n derivin; l’organització de programes, cursos de postgrau i d’especialització; la difusió cultural del paisatge vitivinícola, mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals; l’establiment de sinergies amb els agents vinculats al paisatge vitivinícola; i l’aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.

Els objectius de l’associació són:
Defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.
Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

  • Recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultats.
  • Organització i realització del Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, i coordinació de les activitats que se’n derivin.
  • Organització de programes o cursos de postgrau o d’especialització.
  • Difusió cultural del paisatge vitivinícola; mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals.
  • Establir sinergies amb els agents vinculats al paisatge vitivinícola
  • Aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Origen.

El CEPvi va néixer de les conclusions de la  IV  edició del Congrés Art i Paisatge Vitivinícola, Enoturisme a l’ any 2013 ,que urgien  a la creació d’un  òrgan permanent intercongresual pels seguiment  de la gestió del paisatge vitivinícola entre congressos.

Amb aquest voluntat el 27 de Juny del 2014,auspiciat pel Observatori del Paisatge  de Catalunya  i participat per les universitats Politecnica de Catalunya,, Rovira i Virgili de Tarragona i Universitat  Barcelona  i la Institució Catalana d’Estudis Agraris del Institut d’ Estudis Catalans es va presentar a la seva seu Estació Vitivinícola de Lavern – Subirats el Centre d’ Estudis del Paisatge Vitivinícola 

L’acte va estar presidit per l’alcalde de Subirats, Sr. Pere Pons, el president del CEPvi, el Sr. Miquel Vidal, que va presentar el CEPvi: Origen, Justificació. Perfil. Sinergies i Futur.  Després el CEPvi iniciar la seva singladura amb la conferència: La flor de la vinya i del país, a càrrec del Sr. Jordi Llavina, escriptor, poeta, crític literari La cloenda va anar a càrrec del director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya Sr.Joan Nogué que elogiant la iniciativa i tot  oferint-li el suport de l’ Observatori li desitja una llarga vida. 


Objectius.

L’ objectiu del Centre d’ Estudis del Paisatge vitivinícola, es la defensa de la identitat vitivinícola interpretada com un valor cultural i però també econòmic com a certificació de l’excel·lència de vins i caves i base de l’Enoturisme .Defensa fonamentada en una gestió harmònica amb tots els agents implicat en el territori 

Per a assolir aquest objectiu el CEPvi promou, desenvolupa, donar suport o participa  en les activitats, entre d’altres de: recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultats; organització i realització del Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola; enoturisme i coordinació de les activitats que se’n derivin; organització de programes o cursos de postgrau o d’especialització; i difusió cultural del paisatge vitivinícola. Activitats relacionades sempre amb les dinàmiques i problemàtiques territorial mes sobresortint  entre congressos, que ho sintetitzen en els seus continguts i activitats.

Tot plegat, mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals, així com, establint sinergies amb els agents vinculats amb el paisatge vitivinícola i aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.

Organització.

El CEPvi esta organitzat en una Junta rectora que assumeix les funcions de comitè científica i gestió econòmica i administrativa del Centre d’ estudis.

-Junta actual.

Presidenta: Soazig Darnay.

Secretària: Montse Massana.

Tresorera: Katty Lindstrom.

Vocal 1: Pau Batlle.

Vocal 2: Roger Rovira.

D'esquerra a dreta: Roger Rovira, Kathy Lindstrom, Soazig Darnay, Montserrat Massana, i Pau Batlle.

El Patronat.

El Patronat del Centre d’ Estudis del Paisatge Vitivinícola està en procés de constitució.