El Museu de l’Esperanto de Subirats del Penedès va ser l’escenari triat per a la presentació del IV Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola i Enoturisme. El director del Congrés, Miguel Vidal, el coordinador, Pere Guilera i els representants dels ajuntaments de Subirats, Vilafranca del Penedès i del Patronat de Turisme de Penedès van estar presents durant aquest acte davant els mitjans de comunicació.

Al llarg de la presentació, on també van intervenir, l’alcalde de Subirats Pere Pons, el regidor de promoció econòmica de l’Ajunament de Vilafranca del Penedès, Joan Manel Monfort i la presidenta del Patronat Turisme del Penedès, Maria Teresa Catasús, es va explicar que el Congrés s’ha caracteritzat per l’aprofundiment en els seus plantejaments inspiradors de tota la seva actuació: El paisatge vitivinícola és un factor cultural però també econòmic indissolublement lligat a la promoció econòmica i social del Penedès, comarca d’identitat vitivinícola oberta al progrés i a la compatibilitat amb altres activitats que s’articulin de forma harmònica amb ella. I per l’altra, se cerquen sinèrgies amb les administracions, entitats públiques i privades i en general amb tota la societat penedesenca que comparteix o és sensible a aquest plantejament.