El patrimoni, la cultura i el paisatge han estat històricament recursos econòmics a l’abast de l’home. Però de la mateixa manera, sovint, el paisatge i la cultura d’un lloc no deixen de ser l’empremta visible de la seva economia. L’activitat vinícola del Penedès es remunta a més de 2.000 anys d’història i ha marcat i definit el que es coneix com la cultura del vi. Des del Congrés d’art, paisatge vitivinícola i enoturisme analitzem, en jornades anuals, les influències positives i negatives que rep el paisatge vitivinícola i com podem aprofitar aquestes influències per garantir que els recursos econòmics que se’n deriven siguin sostenibles, eficaços per garantir el progrés de la zona i respectuosos amb l’entorn i aquells que hi viuen. 

La voluntat del Congrés d’art, paisatge vitivinícola i enoturisme és conscienciar sobre la necessària regeneració i recuperació d’espais naturals, la unificació de criteris per a la centralització i millora dels polígons industrials i logístics, i la reflexió sobre la transformació constant del paisatge com a motor econòmic. Entenem que el paisatge vitivinícola és alguna cosa més que natura i que els recursos econòmics que se’n desprenen són diversos: elaboració de vins i caves dins d’un sector agroalimentari de renom; turisme cultural i turisme gastronòmic; indústries i activitats estretament relacionades amb els processos lligats a la viticultura i a la vinicultura, etc. Però el més important és que totes aquestes activitats econòmiques s’han de poder realitzar en un entorn de qualitat per a aquells que hi treballen o hi viuen, i per a aquells que visiten la zona. L’enoturisme és, cada vegada més, un recurs econòmic de les zones vinícoles, que s’integra en l’activitat diària des de molts punts de vista.

Podríem definir la integració paisatgística com el conjunt de reflexions i accions encaminades a gestionar un projecte i fusionar-lo, de manera harmònica, creant un entorn de qualitat, complementari, funcional,  eficient i de servei per a les persones. Aquest és el sentit del Congrés. I, per això, treballem cada any per posar sobre la taula les idees més avançades en projectes de sostenibilitat econòmica i ambiental. Volem ser el revulsiu que els espais amb tradició vinícola com el Penedès necessiten per acollir tota l’activitat econòmica, industrial i humana que necessiten per garantir el benestar sense renunciar a un espai harmònic i en connexió amb la història, la cultura i la tradició.