La consulta publica prèvia del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies es fa a traves d’un qüestionari en la plataforma del gencat.cat: https://participa.gencat.cat/processes/calvies

Consisteix en 7 preguntes amb múltiples respostes per triar; també permet respostes escrites al final de cada pregunta. En general, son preguntes sobre detalls, i no sobre les plantejaments bàsiques de la implantació de la zona industrial.  Nosaltres suggerim utilitzar la informació de l’estudi preparat pel CEPvi per anar responent.  A continuació teniu les respostes en blau basades en l’estudi que es podeu anar copiant-les o modificar al vostre gust:

  1. Rellevància paisatgística d’elements existents.

En aquesta pregunta tots els elements tenen rellevància pel paisatge, el qüestionari demana una valoració sense sentit. Així, contesta escollint el que vulguis que com veuràs no té gaire importància.

  1. La dimensió del sector i el seu possible impacte en el paisatge:

Altres: La implantació del sector per la seva mida, localització en mig de la zona agrícola i proximitat a altres àrees industrials no és assumible pel paisatge vitivinícola que defineix el Penedès. Segons justificacions de l’ESTUDI DEL CEPvi SOBRE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE SANT MARÇAL-CAL VIES PEL QUE FA A LA SEVA UBICACIÓ, NECESSITAT I AFECTACIONS AL CONREU I AL PAISATGE DE LA VINYA, A L’ACTIVITAT VITIVINÍCOLA I ENOTURISME DE LA VEGUERIA PENEDÈS

 

  1. Connectivitat entre els nuclis hàbitats.

Podeu afegir un comentari: La connectivitat existent dels nuclis habitats es més que suficient per la circulació de veïns i visites relacionades amb l’enoturisme. La implantació de la zona d’activitat econòmica, amb el augment de trànsit pesat, tindria un impacte negatiu en la circulació existent.  Segons justificacions de l’ESTUDI DEL CEPvi SOBRE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE SANT MARÇAL-CAL VIES PEL QUE FA A LA SEVA UBICACIÓ, NECESSITAT I AFECTACIONS AL CONREU I AL PAISATGE DE LA VINYA, A L’ACTIVITAT VITIVINÍCOLA I ENOTURISME DE LA VEGUERIA PENEDÈS

 

  1. Especifiqui el tipus de connectivitat.

Altres: Tots tipus de connectivitat existents serien molt perjudicats amb l’augment de tràfic de camions.  Segons justificacions de l’ESTUDI DEL CEPvi SOBRE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE SANT MARÇAL-CAL VIES PEL QUE FA A LA SEVA UBICACIÓ, NECESSITAT I AFECTACIONS AL CONREU I AL PAISATGE DE LA VINYA, A L’ACTIVITAT VITIVINÍCOLA I ENOTURISME DE LA VEGUERIA PENEDÈS

 

  1. Impacte econòmic:

Podeu afegir algun comentari: L’impacte econòmic del polígon seria molt perjudicial a l’activitat agrícola i dels cellers de la zona més propera, però també al conjunt de l’agricultura i viticultura de la plana del Penedès. Per altre banda, l’impacte sobre el sector terciari-serveis serà també perjudicial pel allunyament del turisme i l’impacte sobre el sector industrial serà insignificant per la població local.  Segons justificacions de l’ESTUDI DEL CEPvi SOBRE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE SANT MARÇAL-CAL VIES PEL QUE FA A LA SEVA UBICACIÓ, NECESSITAT I AFECTACIONS AL CONREU I AL PAISATGE DE LA VINYA, A L’ACTIVITAT VITIVINÍCOLA I ENOTURISME DE LA VEGUERIA PENEDÈS

 

  1. Modo de gestió conjunta.

Podeu afegir algun comentari: La gestió conjunta del PDU emparada directament per la conselleria d’urbanisme està en contradicció amb la planificació de la Vegueria del Penedès. Segons justificacions de l’ESTUDI DEL CEPvi SOBRE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE SANT MARÇAL-CAL VIES PEL QUE FA A LA SEVA UBICACIÓ, NECESSITAT I AFECTACIONS AL CONREU I AL PAISATGE DE LA VINYA, A L’ACTIVITAT VITIVINÍCOLA I ENOTURISME DE LA VEGUERIA PENEDÈS

 

  1. Usos de nous equipaments

Altres. Especificar:  Els terrenys cedits pel usos públics d’equipaments resultants de la gestió urbanística tenen sentit quan estan en zones a prop de nuclis urbans. Els equipaments que puguin sortir en la zona del PDU no serien sostenibles per temes d’accessibilitat en transport públic, ni necessaris en mig de la zona agrícola. Les avantatges de noves zones d’equipaments no justifica la pèrdua paisatgística, econòmica ni ecològica que representa la nova zona logística. Segons justificacions de l’ESTUDI DEL CEPvi SOBRE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE SANT MARÇAL-CAL VIES PEL QUE FA A LA SEVA UBICACIÓ, NECESSITAT I AFECTACIONS AL CONREU I AL PAISATGE DE LA VINYA, A L’ACTIVITAT VITIVINÍCOLA I ENOTURISME DE LA VEGUERIA PENEDÈS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *