Itinerarirs d’identitat i vivències: de l’aigua, del mirador i de la pedra. Paisatges de paratges d’excel·lència.

L’objectiu de Vinya Viva és fer viure la vinya apropant el visitant d’una forma emotiva al paisatge propi del Penedès. Així ho recullen, Miquel Vidal i Marta Pérez en aquest document.

Podeu descarregar-vos tota la conferència aquí: pdf02_miquel_vidal_subirats_vinya_vivar.pdf

 Vinya Viva considera que si bé els itineraris presenten actualment aspectes millorables, el seu grau d’acceptació pels usuaris és acceptable i, en aquest sentit, proposa una intervenció que potenciï el vessant més d’interrelació entre passejant i lloc. Una actuació d’aplicació immediata que pot assumir variacions futures en el seu traçat o noves incorporacions. Paral·lelament a la millora dels punts crítics detectats.