En aquest document podeu consultar o descarregar-vos el document de suport de la presentació que Miquel Àngel Planas i Josep Roy van fer el divendres 16 de juny en el bloc d’Art del VI Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme que es va celebrar a la Confraria del Cava, a Subirats.

pdf08_miquel_planas_maridatge_de_cultura.pdf

 Planas i Roy conclouen que les intervencions artístiques han de tendir a la singularització o particularització, mail a l’homogeneïtzació o banalització dels indrets. L’art ha de prendre consciència del paisatge i adoptar també una actitud més funcional. No és només una premisa estètica. Segons ells, s’ha de plantejar com una eina de millora i enriquiment del paisatge, amb funcions i objectius clars i definits: focalitzar zones, significar espais, dinamitzar, establir vincles socials, suggerir, transformar o corregir el paisatge, esdevenir element d’orgull de la comunitat, configurar el paisatge, denunciar mancances o febleses, generar nous productes, esdevenir factor de sociabilització, aportar valors culturals.