Els dies 15 i 16 de juny, se celebrarà el VI Congrés Art i Paisatge Vitivinícola. Enoturisme, un nou congrés amb novetats importants respecte de les edicions anteriors.

Un congrés de recapitulació. L’any 2015 es va celebrar  la cinquena edició, dintre de l’ àmbit de Vilafranca de Penedès Capital de la Cultura. El sisè congrés presentarà la memòria  de les aportacions més importants fetes a les edicions anteriors: ponències, activitats artístiques efímeres o  permanents promogudes pel congrés com els miradors construïts  dintre del projecte Miravinya que ha estat promogut i desenvolupat  pel  Congrés.

Un congrés que inaugurarà una temàtica pròpia per a cada edició, en aquest cas l’economia, mantenint els blocs bàsics: gestió, paisatge, territori i art. El debat sobre com incideix un paisatge vitivinícola de qualitat amb l’economia és un dels eixos del congrés. Aquest camp es desenvolupa amb el suport de l’American Association Wine Econòmics  (AAWE) del Departament d’Economia de la Universitat de Nova  York, amb la participació Paul Merton, de la Wine Bordeaux School of Management, que farà la conferència inaugural.

El VI Congrés reforça  mitjançant la participació de la AAWE/WMBA  la seva dimensió internacional respecte d’edicions anteriors. Però amb la mateixa estratègia: aprendre del coneixement universal per aplicar-lo a problemàtiques locals.

Aquest congrés vol incrementar la participació i la discussió tancant cada bloc amb una taula rodona en les quals es recolliran els diversos parers per aconseguir la síntesi de noves idees i potenciar la participació de tots els agents implicats en l’economia del vi i el cava.

El congrés vol difondre els propers escenaris de futur, tant dels canvis territorials com dels polítics, debatent com pot afectar la vegueria del Penedès en la preservació i gestió del paisatge vitivinícola.

Per què l’ economia i per què la vegueria

El paisatge  finalment és el reflex de les relacions econòmiques que actuen damunt del territori. Aquesta afirmació en el paisatge vitivinícola té un component específic quant a la preservació del paisatge. La seva qualitat és un actiu molt important en l’economia del negoci del vi i del cava. El congrés tracta d’esbrinar la vàlua econòmica del paisatge en el conjunt de la gestió econòmica perquè sempre hem cregut i defensat que el retorn econòmic de la cura del paisatge és molt positiu i que  la inversió feta en la salvaguarda del paisatge sempre es recupera amb escreix.

La dificultat de demostrar-ho radica en el fet de que l’avaluació de com un bon paisatge incideix en l’increment de les vendes, és molt difícil de demostrar per la manca d’eines i experiència. Però és molt important intentar-ho establir per ajudar a reafirmar la voluntat dels qui respecten el paisatge per raons culturals o per convenciment, i incorporar els qui no ho veuen així basant-nos en l’aritmètica.

No tot són números en l’evolució d’ un resultat

En la  “inversió” en paisatge de retorn positiu cal comptabilitzar també tot el que es fa perquè el que també es pot anomenar el paisatge social, el del comú, no privat, mantingui la seva identitat i valors, els quals  repercuteixen en la millor valoració del producte.

Contactar amb l’American Association Wine Economics, ens ha permès organitzar un panell de videoconferències on el tema de l’economia s’aborda des de diferents aproximacions, per diferents especialistes. La taula rodona de cloenda del bloc s’orienta cap a l’establiment d’un pont entre allò que és global i allò que és local.

L’aprovació de la vegueria del Penedès amb les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia per part del Parlament de Catalunya el passat 7 de  febrer, repercutirà forçosament en el futur planejament, plantejant-se temes com qui promou els plans, i quines  relacions jeràrquiques s’estableixen entre administracions i com això afecta  el paisatge en general i el de la vinya en concret. La divisió territorial de la comarca és la que millor es relaciona amb el paisatge general i el vitivinícola, però  dintre de les comarques de  la vegueria del Penedès la presència del paisatge vitivinícola  no és la mateixa. En aquest  futur context, el congrés es proposa avançar buscant respostes sobre la  incidència que la legislació promoguda per la vegueria del Penedès tindrà sobre el paisatge.

Ja ara, en el moment d’arrancar, es posa de manifest que la legislació respecte del paisatge de la vinya que podrà exercici la vegueria del Penedès s’haurà d’encaixar entre el planejament municipal, comarcal i general de Catalunya, un repte de diàleg pel futur bé de la vinya.