La direcció del Congrés va decidir que els participants (tant ponents com assistents) hi poguessin aportar les seves idees. Aquestes idees constituiran les CONCLUSIONS DEL IV CONGRÉS D’ART I PAISATGE que s’aniran rebent al mail de la pàgina web del Congrés, info@congresartipaisatge.cat. Es rebran les aportacions fins el divendres dia 5 de juliol i es farà unes conclusions generals que es penjaran a la pàgina web.

Per altra banda, el conseller d’Empresa i Ocupació va impartir una ponència a Vilafranca que va obrir la segona jornada del IV Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola. Puig va remarcar l’aposta ferma que el Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Turisme, i amb la col·laboració dels consells reguladors i les DO, vol fer sobre l’enoturisme a tot el territori.

El conseller va valorar positivament l’impuls del congrés al Fòrum Internacional del Paisatge de Vinya i Enoturisme, un ens permanent que neix amb la voluntat de vetllar per les actuacions que es facin al territori en el futur. Puig també s’ha compromès a fer arribar al president de la Generalitat i a la resta de consellers les conclusions del IV Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola.