Aquesta Va. edició del Congrés Art i Paisatge Vitivinícola ,promoguda pel Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola,CEPvi i emmarcada dins la Capital Cultural de Vilafranca del Penedès.2015 recull les aportacions de les edicions anteriors i, en una línia d’utilitat i enllaç entre problemes i inquietuds locals i saber universal, pretén apuntalar el salt cap endavant que en el món del vi i el cava sembla començar a clarejar.

L’eix central basat en 4 BLOCS

Articulat en 4 blocs específics (Economia, Territori, Paisatge i Art ) pensats segons sectors i sensibilitat) se situa com el punt d’arrencada del Pla de Gestió de la Identitat Vitivinícola i Desenvolupament 2015-20, l’objectiu del qual és defensar de manera clara i compromesa, però dialogant, la identitat del paisatge vitivinícola com a valor cultural i actiu econòmic excepcional, tot des del vessant relacionat amb els estudis, projectes i plans pluridisciplinars incidents en el paisatge vitivinícola.

Funcions del Congrés

El Penedès és una necessitat: La necessitat de tenir un paisatge endreçat per aconseguir una economia forta que pugui competir, en igualtat de condicions, en el mercat mundial, tot reforçant l’excel·lència dels seus productes i potenciant l’enoturisme.

Els diversos congressos fets fins ara es reafirmen, després de cada edició, com una voluntat de servei i d’experiències per afrontar els reptes davant els canvis socials i econòmics.

Per aquesta raó s’han establert una sèrie de funcions que es defineixen en:

  • Proposar actuacions encaminades a la millora del paisatge.
  • Impulsar / difondre campanyes de sensibilització entre la societat i els diversos agents implicats (pagesos, elaboradors, empreses i institucions) per conscienciar sobre els beneficis socials, culturals i econòmics d’un paisatge de qualitat.
  • Estimular una col·laboració activa entre les institucions, com a principals aplicadors de les estratègies a nivell polític.
  • Crear el Fòrum per al seguiment i aplicació de les conclusions.
  • Interncaviar experiències amb altres DO a nivell mundial, estudiar-les i valorar la seva aplicació al territori.