El IV Congrès aprofundeix en els plantejaments dels congressos anteriors: el paisatge vitivinícola com a factor cultural però també econòmic, indissolublement lligat a la promoció econòmica i social del Penedès. En aquesta edició s’accentua l’enoturisme, com a estratègia i el valor de la cultura.

També serà el Congrès en què es comparteixi i se cerqui sinèrgies amb les administracions, les entitats públiques, privades, universitats i, en general, amb tota la societat penedesenca, per portar endavant la promoció econòmica i la preservació del paisatge.

En aquest sentit, el Congrès té un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Subirats, tant a nivell econòmic com d’assistència a les ponències del Congrés.

 

L’eix central basat en 3 objectius 

Els objectius de tots els congressos realitzats fins ara (2007, 2009, 2011 i l’actual de 2013) es resumeixen en:

  • Fomentar el diàleg entre tots els agents que tenen incidències sobre el paisatge vitivinícola i la seva identitat.
  • Aportar idees i estratègies que ajudin a tots els nivells, privat i públic, a una relació harmònica entre el desenvolupament i el paisatge per preservar la identitat vitivinícola.
  • Incrementar el coneixement i la valoració de la societat sobre els seus paisatges.

Funcions del Congrés

El Penedès és una necessitat: La necessitat de tenir un paisatge endreçat per aconseguir una economia forta que pugui competir, en igualtat de condicions, en el mercat mundial, tot reforçant l’excel·lència dels seus productes i potenciant l’enoturisme.

Els diversos congressos fets fins ara es reafirmen, després de cada edició, com una voluntat de servei i d’experiències per afrontar els reptes davant els canvis socials i econòmics.

Per aquesta raó s’han establert una sèrie de funcions que es defineixen en:

  • Proposar actuacions encaminades a la millora del paisatge.
  • Impulsar / difondre campanyes de sensibilització entre la societat i els diversos agents implicats (pagesos, elaboradors, empreses i institucions) per conscienciar sobre els beneficis socials, culturals i econòmics d’un paisatge de qualitat.
  • Estimular una col·laboració activa entre les institucions, com a principals aplicadors de les estratègies a nivell polític.
  • Crear el Fòrum per al seguiment i aplicació de les conclusions.
  • Interncaviar experiències amb altres DO a nivell mundial, estudiar-les i valorar la seva aplicació al territori.