El Congrés d’Art, Paisatge i Enoturisme és un intercanvi d’experiències entre professionals, empresaris, institucions i universats que vol ressaltar la importància del paisatge vitivinícola com a patrimoni a preversar i motor econòmic (enoturisme)