Expoaigua

JORNADES

Expoaigua

L’aigua i els seus paisatges a la Vegueria Penedès

L’Exposició: L’aigua i els seus paisatges a la Vegueria Penedès —EXPOAIGUA— dona continuïtat al debat iniciat en el Congrés d’Art i Paisatge que CEPvi va organitzar la primavera del 2022 al Vinseum. D’aquí va sorgir la idea de fer una exposició itinerant, on desenvolupar i debatre abastament les variades qüestions relacionades amb l’aigua i la creixent situació de sequera, al llarg i ample de la geografia de la vegueria Penedès, en el marc de l’emergent situació de crisi climàtica, social i d’escassedat de matèries primeres.

EXPOAIGUA descriurà de manera gràfica i sintètica els elements que intervenen en el procés de la captació de l’aigua per a l’ús humà. De com aquesta transcorre pel territori formant paisatges que transforma en funció de la seva abundància o la seva absència.

La seva presentació es farà itinerant, transcorrent per les ciutats i pobles de les quatre comarques que formen la vegueria Penedès —Alt i Baix Penedès, el Garraf i l’anoia— i es dissenyarà orientada al debat i a la docència perquè pugui ser visitada per les escoles i sigui matèria didàctica.

La trentena d’entrevistes realitzades per vídeo a professionals, polítics i persones del carrer contribuiran a dotar de l’exposició e veu pròpia i ser divulgada als mitjans de comunicació, no només de la vegueria, sinó de convertir-se en un referent a nivell de país.

Es preveu iniciar-la la primavera del 2024. Aquesta serà itinerant i s’exposarà a tots els municipis que ho desitgin. La durada dependrà del nombre de municipis adherits.

Els elements
de l'exposició

L’element que presidirà l’exposició serà una maqueta de 3×2 metres amb el relleu topogràfic de la vegueria Penedès (dissenyada i construïda per l’Escola d’Arquitectura de la URV). Sobre ella es projectaràn imatges visuals dinàmiques representatives de les característiques geomorfològiques, paisatgístiques, ambientals i urbanístiques.

Un segon conjunt expositor consistirà en una serie de 12 panells DinA0, on s’exposaran Imatges representatives amb text explicatiu de cada tema de l’aigua. Tres d’ells es dedicaran a exposar els aspectes més destacats del municipi on es s’exposi. Cada panell tindrà imprès un codi QR on es podrà ampliar la informació.

Es projectarà sobre una pantalla el muntatge d’entrevistes realitzades, amb imartges dels paisatges fluvials, gràfics i dibuixos sobre els temes exposats. Hi haurà pantalles de vídeo amb auriculars per visionar temes destacats.

S’està realitzant un document –una trentena de videos resultat d’entrevistar a professionals, tècnics i gent del territori–, que ens permetran escoltar el batec de les opinions d’habitants i experts, ampliant paral·lelament la percepció visual dels paisatges i entorns. Aquestes entrevistes s’aniran inserint fragmentadament en cada àrea temàtica dels panells.

L’exposició es complementarà amb un seguit de conferències de persones expertes que faci referència a l’aigua, al seu paisatge i a les singularitats generades en cada municipi on s’exposa.

COMUNICACIÓ

Tot el material, convenientment editat, es divulgarà als mitjans de comunicació: TV, radio, premsa escrita, on-line i xarxes socials i serà accessible al web de cepvi.cat.

ORIENTADA AL MÓN EDUCATIU

La idea és aconseguir un adequat nivell didàctic orientat a les escoles. També es proposen projeccions i col·loquis i debats a les mateixes aules que ho desitgin.

GRÀFICA, SENZILLA I COMPLETA

Iniciada en les 4 capitals comarcals de la vegueria, l’itinerari seguirà el recorregut de les poblacions que desitgin formar part d’aquest esdeveniment cultural i una llavor fructífera per aquest país que acaba de néixer.