Congrés d’Art i Paisatge

JORNADES

Congrés d'art i paisatge

Objectiu principal

Defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

Objectius

L’ objectiu del Centre d’ Estudis del Paisatge vitivinícola, es la defensa de la identitat vitivinícola interpretada com un valor cultural i però també econòmic com a certificació de l’excel·lència de vins i caves i base de l’Enoturisme .Defensa fonamentada en una gestió harmònica amb tots els agents implicat en el territori

Per a assolir aquest objectiu el CEPvi promou, desenvolupa, donar suport o participa en les activitats, entre d’altres de: recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultats; organització i realització del Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola; enoturisme i coordinació de les activitats que se’n derivin; organització de programes o cursos de postgrau o d’especialització; i difusió cultural del paisatge vitivinícola. Activitats relacionades sempre amb les dinàmiques i problemàtiques territorial mes sobresortint entre congressos, que ho sintetitzen en els seus continguts i activitats.
Tot plegat, mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals, així com, establint sinergies amb els agents vinculats amb el paisatge vitivinícola i aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.