Jornades

JORNADES

Jornades

CEPvi vol ser un espai de debat i reflexió sobre temàtiques que tenen un paper destacat en la configuració del paisatge, tant en la definició de les estratègies com en l’execució de les polítiques. Per això organitza, impulsa i participa en diferents fòrums amb l’objectiu d’aportar coneixement i incentivar la participació conscient de la ciutadania en el disseny de l’entorn que l’envolta.

Jornades sobre l'ordenació territorial i la resiliència del paisatge

Jornada introductòria IX Congrés d’Art i Paisatge.

El Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola- CEPVI ha organitzat unes jornades de debat sobre la planificació territorial i la resiliència del paisatge, com avançament del novè Congrés que està preparant per aquesta tardor.

Les jornades es faran els dies 5 i 6 de juny de 2024, al Vinseum,  i comptaran amb experts en planificació territorial, agroecologia i dret ambiental.

 

Cepvi organitza aquest any 2023 punts de trobada i de reflexió sobre quines alternatives hi ha enfront aquesta crisi i com les solucions plantejades afecten i afectaran el paisatge que tenim. Més >

Per aquest 2023 el tema escollit és l’Agroforesteria, i té com a objectiu treballar el mosaic agrari més enllà de la vinya. Més >

Objectiu principal

Defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

Objectius

L’ objectiu del Centre d’ Estudis del Paisatge vitivinícola, es la defensa de la identitat vitivinícola interpretada com un valor cultural i però també econòmic com a certificació de l’excel·lència de vins i caves i base de l’Enoturisme .Defensa fonamentada en una gestió harmònica amb tots els agents implicat en el territori

Per a assolir aquest objectiu el CEPvi promou, desenvolupa, donar suport o participa en les activitats, entre d’altres de: recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultats; organització i realització del Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola; enoturisme i coordinació de les activitats que se’n derivin; organització de programes o cursos de postgrau o d’especialització; i difusió cultural del paisatge vitivinícola. Activitats relacionades sempre amb les dinàmiques i problemàtiques territorial mes sobresortint entre congressos, que ho sintetitzen en els seus continguts i activitats.
Tot plegat, mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals, així com, establint sinergies amb els agents vinculats amb el paisatge vitivinícola i aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.